De Trinitatiskapel is een rustpunt in de Dordtse binnenstad.
Een plek voor kerkelijke en culturele bijeenkomsten.

Een rustpunt in het centrum van Dordrecht

Al in 1304 stond op de plek van een Trinitatiskapel een kapel die bij een Gasthuis hoorden, het blindenliedengasthuis. Blinde mensen konden niet werken en kregen hier onderdak en eten.
Vanaf 1629 werd de oude kapel gebruikt voor het opbergen van stadsturf en diende het tevens als stadskisthuis.
Na 1680 kwamen veel Duitse kooplieden in de stad wonen, het aantal Lutheranen in Dordrecht nam daardoor sterk toe. Frederik Mühlhoff, de eigenaar van de suikerraffinaderij de Ossekop, verzocht het gemeentebestuur om een kerkgebouw voor de Lutherse gemeente. De gemeente stemde, voornamelijk uit economische motieven, toe. De Trinitatiskapel werd verkozen omdat die zonder grote kosten als kerk kon worden ingericht, op 5 maart 1690 wordt de kerk door P. Wesseling, predikant te Amsterdam, ingewijd. De stad Dordrecht schonk in 1689 ook nog drie gebrandschilderde glazen in de voorgevel, vervaardigd door de glazenier Evert van Wel. In 1823 was het dak bouwvallig en het orgel beschadigd, met een persoonlijke subsidie van Z.M. koning Willem I van fl. 2.000,00 werd het dak gerepareerd. Bij de restauratie van de kerk in 1856 werd de gevel hersteld en de pastorie (rijksmonument nr 13948) en achterhuisje met opgang naar het orgel toegevoegd. Pas in 1978 kreeg de kerk de naam Trinitatiskapel, kapel van de Heilige Drie-eenheid.

De Trinitatiskapel is één van de oudste kerken van Dordrecht. Sinds het eind van de 17e eeuw huist de Lutherse gemeente er.

Inmiddels maken ook andere kerkgenootschappen gebruik van de kapel.

De stichting – voluit Protestantse Stichting tot behoud en beheer van de Trinitatiskapel te Dordrecht – is opgericht op 24 februari 2017 en heeft zich ten doel gesteld de Trinitatiskapel voor de gemeente Dordrecht als cultureel erfgoed en monument te behouden en voor kerkelijke instellingen in goede staat als bedehuis te bewaren.

Door het exploiteren van het gebouw en het werven van fondsen hoopt de stichting haar doelstelling te verwezenlijken.

De stichting heeft uw steun nodig. U kunt ons steunen met een gift, maar ook door onze kapel te bezoeken.