Jaarverslagen

In onze jaarverslagen blikken wij terug op de afgelopen jaren. U kunt in deze verslagen lezen wat wij in deze jaren hebben bereikt.

Graag nodigen we u uit de verslagen te lezen.

Uitgeoefende activiteiten

De afgelopen jaren hebben diverse activiteiten plaatsgevonden.

Allereerst zijn er de vaste activiteiten, hierbij moet gedacht worden aan de kerkdiensten die gehouden worden door de Evangelische Lutherse Gemeente, de Waalse Gemeente en Broedergemeente.
Met Kerk in de Stad, een samenwerking met de Grote Kerk, profileert de Trinitatiskapel zich als stadsklooster. Dagelijks is de kapel opengesteld voor gebed en bezinning, op woensdagochtend vindt een Metten en Lauden plaats met daartussen in een gezamenlijke maaltijd tegen een vrijwillige bijdrage.
Tenslotte worden regelmatig vespers georganiseerd.

Naast de kerkelijke activiteiten zijn er ook verenigingen die hun vaste avond hebben in de kerk.
Vrouwenkoor La Confiance en het Toonkunstkoor Dordrecht oefenen met grote regelmaat in de Trinitatiskapel en treden daar ook op. Daarnaast heeft Dordtse Schaaksociëteit ‘De Willige Dame’ op dinsdagavond haar vaste avond in de kapel.

Dan zijn er naast de vaste activiteiten ook de variabele activiteiten. Regelmatig vinden er concerten plaats. Alisa van Dijk, een violiste, treedt bijvoorbeeld regelmatig op. Daarnaast organiseert de bekende Dordtse violiste Karin Dolman de Zomerconcerten Dordrecht. Grote namen en beginnende musici van Codarts treden daarin op. Ook vinden er concerten plaats van koren, pianisten maar ook Franse zangers. Het aanbod is heel divers. Deze activiteiten zijn terug te vinden in de agenda van de website.

Naast concerten vinden er ook regelmatig huwelijken en uitvaartdiensten plaats.

Individueel vinden er activiteiten plaats als een lezing, een uitreiking van diploma’s, een inschrijfavond voor de Alliance Française Dordrecht en vergaderingen.