De Trinitatiskapel is een rustpunt in de Dordtse binnenstad. Een plek voor kerkelijke en culturele bijeenkomsten.

De Stichting Behoud Trinitatiskapel heeft als doel: het beheer en het behoud van het kerkgebouw als cultureel erfgoed, zodanig dat het kerkgebouw in goede staat bewaard blijft voor kerkelijke en culturele doeleinden.
Dit doel tracht de Stichting enerzijds te bereiken door de exploitatie van het kerkgebouw en het werven van fondsen. De exploitatie bestaat uit de openstelling van de kapel voor publiek, de verhuur van het gebouw voor kerkelijke bijeenkomsten en burgerlijke activiteiten, waaronder rouw- en trouwplechtigheden, recepties, culturele manifestaties, muziekuitvoeringen, congressen, lezingen en dergelijke. Fondsen kunnen daarnaast worden geworven door het aantrekken van donateurs/vrienden van de Stichting, aanvragen van subsidies, schenkingen/giften. De praktijk wijst uit dat de beslotenheid van de kapel, met daarnaast een sfeervolle koffiekamer/schenkerij, de locatie aantrekkelijk maakt voor allerhande culturele uitingen. Anderzijds zal de Stichting zich inzetten voor het tijdig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, restauraties van in- en exterieur en alles wat daarmee verband houdt.
Het streven is om een vermogen op te bouwen om ook de grotere onderhoudswerkzaamheden te kunnen financieren. Het vermogen zal zorgvuldig en risicomijdend worden beheerd.

Volledig beleidsplan
De volledig tekst kan hier worden gedownload.