Doel

De stichting – voluit Protestantse Stichting tot behoud en beheer van de Trinitatiskapel te Dordrecht – is opgericht op 24 februari 2017 en heeft zich ten doel gesteld de Trinitatiskapel voor de gemeente Dordrecht als cultureel erfgoed en monument te behouden en voor kerkelijke instellingen in goede staat als bedehuis te bewaren.

Door het exploiteren van het gebouw en het werven van fondsen hoopt de stichting haar doelstelling te verwezenlijken.