De Trinitatiskapel is een rustpunt in de Dordtse binnenstad. Een plek voor kerkelijke en culturele bijeenkomsten.

De website stichtingbehoudtrinitatiskapel.nl is ontwikkeld door de Protestantse Stichting tot behoud en beheer van de Trinitatiskapel te Dordrecht, op deze site veelal Stichting tot Behoud van de Trinitatiskapel genoemd. Het onderhoud van deze website wordt uitgevoerd in eigen beheer.

Heeft u een vraag of opmerking over deze site? Neem dan contact op met het secretariaat.

Disclaimer stichtingbehoudtrinitatiskapel.nl

De website stichtingbehoudtrinitatiskapel.nl is met zorg samengesteld. Niettemin kunnen we niet garanderen dat deze site geen onjuiste of verouderde informatie bevat. De Stichting tot Behoud van de Trinitatiskapel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van onjuiste informatie op deze website. De site is uitsluitend bedoeld als informatiebron. De Stichting tot Behoud van de Trinitatiskapel gaat door het plaatsen van informatie op deze website geen verplichtingen jegens derden aan van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.

Disclaimer e-mail

E-mail van de Stichting tot Behoud van de Trinitatiskapel kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of het bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Stichting tot Behoud van de Trinitatiskapel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Auteursrecht

Teksten en afbeeldingen op stichtingbehoudtrinitatiskapel.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen. Staat er een tekst of afbeelding op deze website waarvan onjuiste copyrights worden gebruikt, wilt u dit dan melden aan het secretariaat?