Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

mw. C. de Vreede, voorzitter
mw. J.A. Smilde – Drost, vice-voorzitter
mw. W.J. Wijntje – Blom, secretaris
dhr. R. Russeler, penningmeester
dhr. A.J. den Ouden, lid

Het bestuur is overeenkomst de statuten gezamenlijk bevoegd.