Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

J.M. van der Klooster, voorzitter
mw. J.A. Smilde – Drost, vice-voorzitter
mw. W.J. Wijntje – Blom, secretaris
A.J. den Ouden, penningmeester en
A.P. Zwaan, lid

Het bestuur is overeenkomst de statuten gezamenlijk bevoegd.