ANBI

Aanvraag
De stichting heeft een aanvraag gedaan voor de ANBI status.

Publicatie
Op deze pagina staan een aantal zaken die algemeen nut beogende instellingen verplicht zijn te publiceren op een website. Voor de adresgegevens en dergelijke van de stichting, zie de pagina ‘Contact‘. De bestuurders staan op de pagina ‘Bestuur‘.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
De Stichting Behoud Trinitatiskapel heeft als doel: het beheer en het behoud van het kerkgebouw als cultureel erfgoed, zodanig dat het kerkgebouw in goede staat bewaard blijft voor kerkelijke en culturele doeleinden.
Dit doel tracht de Stichting enerzijds te bereiken door de exploitatie van het kerkgebouw en het werven van fondsen. De exploitatie bestaat uit de openstelling van de kapel voor publiek, de verhuur van het gebouw voor kerkelijke bijeenkomsten en burgerlijke activiteiten, waaronder rouw- en trouwplechtigheden, recepties, culturele manifestaties, muziekuitvoeringen, congressen, lezingen en dergelijke. Fondsen kunnen daarnaast worden geworven door het aantrekken van donateurs/vrienden van de Stichting, aanvragen van subsidies, schenkingen/giften. De praktijk wijst uit dat de beslotenheid van de kapel, met daarnaast een sfeervolle koffiekamer/schenkerij, de locatie aantrekkelijk maakt voor allerhande culturele uitingen. Anderzijds zal de Stichting zich inzetten voor het tijdig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, restauraties van in- en exterieur en alles wat daarmee verband houdt.
Het streven is om een vermogen op te bouwen om ook de grotere onderhoudswerkzaamheden te kunnen financieren. Het vermogen zal zorgvuldig en risicomijdend worden beheerd

Volledig beleidsplan en begroting
De volledig tekst kan hier worden gedownload: Beleidsplan en begroting

Beloning bestuur
Bij de oprichting van de stichting is statutair bepaald dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Er worden werkzaamheden verricht aan het houtwerk van de kapel. Een onderzoek loopt naar de vervanging van de verwarmingsinstallatie, welke zeer gedateerd is en verschillende mankementen vertoond. Naast de overige vaste onderhoudswerkzaamheden buigt de stichting zich over de staat van het orgel.